ARTHUR GROSS AG
IDAPLATZ 8, 8003 ZÜRICH, E-Mail
Telefon +41 (0)44 451 32 44 / +41 (0)44 451 02 24
Telefax +41 (0)44 451 22 51

Bestellung | Home

Zinnbecher

Zinnbecher schlicht oder verziert, satiniert oder patiniert als Likörbecher, Zürcher Becher und Bündner Becher erhältlich mit Gravur als persönliche Auszeichnung.

Zinnbecher schlicht

Becher
satiniert
5205.05
5205.07
5205.08
5205.09
5205.14
patiniert
5206.05
5206.07
5206.08
5206.09
5206.14

5 cm Höhe
7 cm Höhe
8 cm Höhe
9 cm Höhe
12 cm Höhe

5 cm Höhe
7 cm Höhe
8 cm Höhe
9 cm Höhe
12 cm Höhe

Fr. 17.50 (Likörbecher)
Fr. 25.00
Fr. 30.00
Fr. 35.00
Fr. 72.00

Fr. 17.50 (Likörbecher)
Fr. 25.00
Fr. 30.00
Fr. 35.00
Fr. 72.00

Zinnbecher verziert

Becher verziert
satiniert
5200.05
5200.07
5200.08
5200.09
5200.12
patiniert
5201.05
5201.07
5201.08
5201.09
5201.12

5 cm Höhe
7 cm Höhe
8 cm Höhe
9 cm Höhe
12 cm Höhe

5 cm Höhe
7 cm Höhe
8 cm Höhe
9 cm Höhe
12 cm Höhe

Fr. 17.50 (Likörbecher)
Fr. 25.00
Fr. 30.00
Fr. 35.00
Fr. 72.00

Fr. 17.50 (Likörbecher)
Fr. 25.00
Fr. 30.00
Fr. 35.00
Fr. 72.00

Bündner Zinnbecher

Bündner Becher
satiniert
5250.05
5250.08
5250.09
5250.10
patiniert
5251.05
5251.08
5251.09
5251.10

5 cm Höhe
8 cm Höhe
9 cm Höhe
10 cm Höhe

5 cm Höhe
8 cm Höhe
9 cm Höhe
10 cm Höhe

Fr. 27.50 (Likörbecher)
Fr. 46.00
Fr. 57.00
Fr. 69.00

Fr. 27.50 (Likörbecher)
Fr. 46.00
Fr. 57.00
Fr. 69.00